واحد فرهنگی و دانشجویی دانشکده دین و رسانه در آستانه هفته بسیج برگزار می کند.

دوره های آموزشی استاپ موشن، طراحی و گرافیک، نقد فیلمنامه و نویسندگی برای رادیو و تلویزیون

سیما فیلم باهدف آموزش و تربیت فیلمنامه نویسان جوان، باشگاه «رشد» را راه اندازی و سرپرست باشگاه را منصوب کرد.

مدرس: آقای علی علیجان زاده

مدرس: آقای سید علی هدایت سوق

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

ویژه فعالیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.

همایش رسانه و مکتب آسمانی

ضمن تشکر از استقبال و مشارکت استادان و پژوهشگران محترمی که تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده‌ و مقاله‌ به دبیرخانه‌ی اجرایی همایش "رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی" ارس...

برگزاری کارسوق دوم با موضوع ساخت اکولایزر، با حضور جناب آقای علی مولوی، بصورت مجازی و همراه با مسابقه

نخستین همایش علمی«رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه صداوسیما در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در تداوم راه شهدای علم و فن آوری مصمم هستیم.