۱۴۰۰/۰۷/۱۲- ۱۰:۳۰ - مشاهده: ۹۰۸
حاشیه خبر:

روابط عمومی دانشکده دین و رسانه

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی سال 1400 دانشکده دین و رسانه

در سه رشته علوم ارتباطات اجتماعی، تولید سیما و ادبیات نمایشی

.

بدینوسیله اسامی‌پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی سال 1400 در سه رشته علوم ارتباطات اجتماعی، تولید سیما و ادبیات نمایشی برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشکده دین و رسانه به شرح ذیل اعلام می­شود.

*. بدیهی است ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان منوط به تکمیل مدارک، تأیید صحت شرایط عمومی و اختصاصی و نیز تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری خواهد بود.

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام رشته تحصیلی

آهنگر

میلاد

محمود

علوم ارتباطات اجتماعی

حیدری

ملیحه سادات

سید ابراهیم

علوم ارتباطات اجتماعی

خدرویسی

علی

خلیل

علوم ارتباطات اجتماعی

خورشیدی

جاوید

خلیل

علوم ارتباطات اجتماعی

شهبازی

ابوالفضل

حسین

علوم ارتباطات اجتماعی

طالبی رحمت آبادی

مصطفی

حسین

علوم ارتباطات اجتماعی

فتحی

سیده سعیده

سیدمصطفی

علوم ارتباطات اجتماعی

مبهوتی

محمدفاضل

احمد

علوم ارتباطات اجتماعی

میررضائی

فاطمه سادات

سید حسین

علوم ارتباطات اجتماعی

ابراهیم مهر

حامد

خلیل

تولیدسیما

حسنی

سید علیرضا

سید جلیل

تولیدسیما

زارعیان

جلال

علی اکبر

تولیدسیما

شاهمرادی

حمید

علی

تولیدسیما

صابری

محسن

اسحاق

تولیدسیما

محمدی سلطان ولایت

رضا

مراد

تولیدسیما

مسلمی نژاد

مهدی

عبدالرسول

تولیدسیما

ملکوتی

مصطفی

صادق

تولیدسیما

نصیری فرد

فرهاد

علی اصغر

تولیدسیما

حاتمی

علی

عادل

ادبیات نمایشی

حسینی نامی

فاطمه سادات

سیدابوالحسن

ادبیات نمایشی

خصاف مفرد

محبوبه

علی محمد

ادبیات نمایشی

سعادت فر

فاطمه

رضا

ادبیات نمایشی

صادقی

فرزانه

نعمت الله

ادبیات نمایشی

ناصری قره بابا

الهام

صمد

ادبیات نمایشی

امتیاز شما